Politica de confidențialitate

Notă informativă despre Protecţia datelor cu caracter personal (GDPR)

Următoarele rânduri cuprind explicații privind datele personale colectate de la clienții noștri, în conformitate cu noile reglementări.

Ce sunt date personale?

Orice informaţie care poate duce, direct sau indirect, la identificarea unei persoane fizice sau juridice. Poate include informaţii precum: nume, număr de identificare, fotografie, informaţii despre localizare şi orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, obţinute prin cookie-uri pe pagina noastra.

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

BUTNARU M L ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, F10/515/28.08.2019,, CUI 41568300, în calitate de Operator se va ocupa de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale incidente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal numit de către Operator poate fi contactat la adresa de e-mail: contact@andreibutnaru.ro.

Scopul şi modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Operator sunt: nume, prenume, domiciliu, serie şi număr act identitate, cod numeric personal, semnătura, adresa de e-mail personală sau profesională, număr de telefon personal sau profesional, imagini, date personale comunicate de către client sau necesare îndeplinirii scopurilor enumerate. În sensul prezentei note informative, prelucrarea datelor personale înseamnă orice operaţiune sau ansamblu de operaţiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate şi aplicate datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea. Aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum şi/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

Cum folosim datele tale?

Datele tale personale vor fi folosite DOAR cu acordul clientului, precum urmeaza:

Adresa de e-mail – în cazul în care ne-ai furnizat adresa ta de e-mail, o vom folosi pentru a-ți raspunde la solicitare. Nu folosim adresa ta de email în scopuri publicitare.

Prenumele şi numele/ Semnătura – în cazul în care ne-ai furnizat numele tău, folosim aceste date pentru încheierea contractelor de prestări servicii, a documentelor fiscale și a altor documente necesare.

Adresa de domiciliu – în cazul în care ne-ai furnizat adresa de domiciliu, folosim aceste date pentru încheierea contractelor de prestări servicii, pentru emiterea facturii aferente comenzii tale și pentru a transmite coletul către tine prin curier sau poștă.

Date de identitate buletin (Număr și Serie) – în cazul în care ne-ai furnizat numărul și seria de buletin, folosim aceste date pentru încheierea contractelor de prestări servicii, pentru emiterea facturii aferente comenzii tale și pentru a transmite coletul către tine prin curier sau poștă.

Identitatea vizuala – în cazul în care ne-ai furnizat imagini, fotografii personale sau fotografii in care apar alte persoane, folosim aceste date pentru prestarea serviciilor solicitate de tine (ex developare / printare fotografii standard). In cazul serviciilor de tip foto print ( print fotografii, fotografii tip studio).

Numărul de telefon – în cazul în care ne-ai furnizat numărul de telefon, folosim aceste date pentru a te putea contacta rapid în vederea îndeplinirii serviciului contractat de tine.

Numele companiei – în  cazul în care ne-ai furnizat numele companiei pentru care lucrezi sau pe care o administrezi, folosim aceste date pentru a emite factura, transmite coletul către tine prin curier sau postă. În cazul în care ne-ai furnizat datele de facturare (CUI, numărul de înregistrare la Registrul Comertului, adresa sediului firmei, contul bancar, numele bancii, numele reprezentantului legal, funcția reprezentantului legal), folosim aceste date pentru emite factura aferentă comenzii tale.

Datele personale sunt prelucrate de către Operator în baza următoarelor Temeiuri legale:

În baza consimtământului dumneavoastră în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament;

Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, comunicarea cu persoana vizată în vederea executării contractului etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament;

În vederea îndeplinirii unei obligații legale a Operatorului (ex. efectuarea raportărilor către autoritățile competente, cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament;

În scopul intereselor legitime urmărite de către Operator (ex. recuperarea creanțelor aferente relației contractuale încheiate, asigurarea securității persoanelor și bunurilor etc.), dar având în vedere protejarea intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulament.

Drepturile tale în contextul datelor

Drepturile tale în contextul colectării şi prelucrării datelor sunt următoarele:

Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectat şi folosite datele tale.

Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine.

Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre tine.

Dreptul de a solicita ştergerea datelor pe care le avem despre tine.

Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către tine.

Dreptul de a solicita trimiterea datelor tale personale către tine sau către un alt operator.

Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor tale, către organele abilitate.

Pentru orice întrebare sau neclaritate, vă rog să mă contactați.

error: Continut protejat de drepturi de autor!